यस्तो छ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेट !

कर्मचारी व्यवस्थापन
कर्मचारीहरूको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। निरन्तररूपमा बढ्दै गएको निवृत्तभरणको दायित्व कम गर्न सबै राष्ट्रसेवकको अवकाश र निवृत्तभरणको लागि उमेरको निर्धारण, सेवाको शर्त तथा सुविधा समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन १ उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।

आगामी २०७५ साउन १ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महंगीभत्ता वृद्धि गरी प्रतिमहिना रू.२ हजार पु¥याएको छु। त्यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको पोसाक सुविधामा वृद्धि गरी रू.१० हजार पु¥याएको छु।

सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन १ उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिनेछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमाको बीमांक वृद्धि गरी २ लाख पु¥याएको छु। बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

कर्मचारी सञ्चयकोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घर निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिनेछ।

यो बजेट को कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अंश हो

Facebook Comments